Integration på ett helt nytt sätt

Och det handlar inte om asylsökande utan om företagets olika datasystem. Vanligast är att integrationen och samspelet mellan olika system görs via anpassningar direkt i varje system. Det är tidsödande och ibland fungerar denna integration inte som tänkt. Att göra en direktintegration medför också prestandasänkning i de olika systemen och det kan sakta ner systemen rejält

Idag kan integrationen göras på ett helt nytt sätt, via en integrationsmotor. Jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt hur det kan fungera.

Istället för att system A kommunicerar direkt med system B så finns en integrationsmotor som en mellanhand. Och du kan koppla på olika system efterhand så att alla dina system kan interagera med varandra och det kan även kopplas in externa system som kommunicerar med dina egna system.

Har du till exempel en e-handel kan du använda integrationsmotorn för kommunikation med externa transportsystem för bokning av transport. Transportsystemet kan i sin tur skicka bekräftelse av bokning tillbaks till ditt system och ett meddelande kan gå ut till kunden när leverans kan ske.

En integrationsmotor kan använda sig av olika tekniker beroende på vad som behövs i just ditt företag.