Sveriges internetekonomi

Sveriges internetekonomi växer snabbt visar en rapport som Boston Consulting Group tagit fram på uppdrag av Google.

Det totala värdet på internetsektorn var 205 miljarder kronor år 2009 och motsvarar 6,6 procent av Sveriges BNP. Internetsektorn är därmed större än både byggsektorn och jordbrukssektorn.

2011 genererade internetekonomin 60 000 jobb. Storleken på sektorn förväntas öka med 8 procent varje år.

Som en del av undersökningen studerade BCG hur internet påverkar små och medelstora företag. De företag som utnyttjar internet i sin försäljning har stora möjligheter att växa både snabbare och bli lönsammare

I en internationell jämförelse ligger Sverige i framkant. Sverige har en av världens starkaste infrastrukturer för IT och rankas högst i Europa inom internetområdet. Vi halkar dock efter när det gäller att köpa och sälja varor över internet, här hamnar Sverige på en femteplats medan Storbritannien toppar listan. Men enligt beräkningar kommer Sverige att gå framåt även här.

Det är ännu så länge få företag som har nätbaserad kundtjänst och e-handel. Men detta kommer med all sannolikhet att förändras de närmaste åren och 2015 beräknas internetekonomin stå för nästan 10% av BNP