En teknisk nation

Sverige är ett litet land beläget i de nordliga delarna av Europa. Trots sin ringa folkmängd har många internationellt företag och tekniska lösningar kommit härifrån. Exempelvis så kom Baltzar von Platen och Carl Munters på ett nytt kylsystem som ligger till grund för dagens kylskåp. 1958 opererades den första pacemakern in hos en levande patient, och Läs mer…